Vb.Net Uygulamalarında FormClosing Olayı

Vb.net uygulamaları geliştirirken FormClosing  olayını sık sık kullanırım. Çarpıya basıldığında programın kapanmasını engeller formu gizlerim.

FormClosing altına e.Cancel = True komutunu koyduğunuzda programın kapanmasını engellemiş olursunuz. Fakat, sadece bu konut kullanıldığında program açıkken windows  oturum kapamaz :) Programı yazarken çok kez unuturum ve sırf bu yüzden yeniden derlemem gerekir.

FormClosing olayında şu komutları koyarsak;

If e.CloseReason = CloseReason.WindowsShutDown Then

‘bu bölümde program windows tarafından kapatıldığı için kapanmadan önceki işlemler yapılır ve program kapatılır.

‘istediğiniz komutları buraya koyun, ayarları geri al, yedekle v.s. sonra kapatılacak :)

Else

e.Cancel = True

‘bu bölümde ise programın kapatılması engelleniyor. Buraya istediğiniz aksiyonu koyabilirsiniz.
‘formu gizle, simge haline getir v.s.

End If

En son yazdığım proxy programında da bunu unuttuğum için yeni bir güncelleme koydum :)

Ben unutuyorum, siz unutmayın ;)