Vb.net ile Download ve Upload İşlemleri

Günümüz çağı internet çağı… Yazdığımız çoğu programda internet üzerinden http ya da ftp ile download, upload işlemleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu işlemi Inet ile yapabileceğiniz gibi aşağıda belirteceğim tek satırlık kod ile de yapabilirsiniz. Vb.net ile gelen yeniliklerden bir tanesi de budur :)

My.Computer.Network.DownloadFile(“http://kaynak_dosya_adresi”, “c:\download_dosya_ismi.uzantı”)

Şeklinde basit bir kod ile bunu yapmak mümkün. Biraz daha şekil verecek olursak;

My.Computer.Network.DownloadFile(“http://kaynak_dosya_adresi”, “c:\download_dosya_ismi.uzantı”, kullanıcı_adı, şifre, gosterge, timeout, uzerine_yazılsın)

şeklinde yazabiliriz. Buradaki değişkenleri anlatacak olursak,

http://kaynak_dosya_adresi ; http ya da ftp olarak dosyamınız adresini ve ismini tam olarak yazıyoruz.
c:\download_dosya_ismi.uzantı ; web üzerindeki dosyamızın bilgisayara indirilecek dizinle beraber tam ismini yazıyoruz.
kullanıcı_adı ; ftp üzerinden alıyorsak ve kullanıcı adı istiyorsa kullanıcı adını yazıyoruz, eğer http ile alıyorsanız “” şeklinde yazabilirsiniz.
şifre ; aynı şekikde ftp ile alıyorsak şifremiz buraya, eğer http ile alıyorsak “” şeklinde boş değer yazıyoruz.
gosterge ; true ya da false değeri alabilir. Download işlemi boyunca ilerleme çubuğu göstersin mi? True değeri, ilerleme çubuğunu gösterir. False değeri ise göstermez.

timeout ; Mutlaka sayısal değer almalı, işlem ne kadar süre cevap vermezse iptal edilsin.

uzerine_yazılsın; Eğer aynı dosya isminden bilgisayara indireceğiniz yerde varsa üzerine yazılsın mı yoksa işlem iptal edilsin mi? True ya da false değerini alabilir. True değeri, üzerine yazılmasını sağlarken false değeri ise işlemi iptal ettirir.

Download işlemini tek satırda hallettik ya upload işemi nasıl?

My.Computer.Network.UploadFile(“c:\kaynak_dosya_ismi.uzantı”,  “ftp://hedef_dosya_adresi”,  kullanıcı_adı, şifre, gosterge, timeout)

Kullanılacak değişkenleri zaten yukarıda yazmıştık.

Vb.net ile download ve upload işlemlerini tek komutla bu şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin…