Rip Akıntıları ve Kurtulma Yöntemleri

Bu yazıyı okuyan birinin belki işine yarayabilir. Bu yazının tamamı Türk Gemi Mühendisleri Odasının buradaki araştırmasıdır. Bu cümlelerin haricinde kesinlikle kendi cümlem ya da yorumum yoktur.

Belgeden alıntılar:
(Belgenin tamamını buradan indirebilirsiniz.)

Kıyı bölgesinde varolan dip yapısı en önemli etkendir denilebilir. Çeken akıntının
oluşabilmesi için Şekil 1’de gösterildiği gibi topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-
yarık-kum tepeciği) şeklinde bir deniz dibi formunun olması şarttır (Hansen ve
Svendsen 1986).
Rip Akıntıları ve Kurtulma Yöntemleri
Çeken Akıntıdan Kurtulma Teknikleri
Çeken akıntıdan kurtulma teknikleri şunlardır:

• Birinci kural yüzmeyi iyi öğrenmek ve bilmektir,
• Yalnız başımıza yüzmemeliyiz, yüzerken yanımızda birisinin olması gerekir,
• Her zaman tetikte olmalıyız,
• Çeken akıntıya yakalanırsak, sakin olmalı, enerjimizi harcamamalı ve
düşünmeliyiz,
• Akıntıya karşı savaşmamalıyız, kıyıya paralel bir güzergah izleyerek,
akıntıdan kurtulmaya çalışmalı, akıntıdan çıktıktan sona kıyıya doğru
yüzebiliriz,
• Eğer yüzemeyecek kadar yorgunsak, sakin biçimde su üstünde kalarak
akıntıya kendimizi bırakmalıyız. Akıntıdan çıktıktan sonra, kıyıya doğru
yüzebiliriz,
• Eğer akıntıdan çıktıktan sonra, kıyıya yüzebilecek kadar enerjimiz yoksa,
kıyıdan yardım istemeliyiz.
Şekil 13: Çeken akıntılardan kurtulmak için izlenmesi gereken yönler (yeşil)
(COMET 2007).
Şekil 13’te görüldüğü üzere, çeken akıntıya yakalanan birisinin yapacağı en yanlış
hareket akıntıya ters yönde yüzmeye çalışmaktır. Bu şekilde, güçlü akıntının etkisi
ile kişi hem çok zorlanacak ve hem de kurtulamadığı için paniğe kapılacaktır.
Sonuçta da yorgunluk ve panik can kaybına yol açabilecektir. Doğru davranışlar ya
hemen akıntının sağı veya soluna doğru bir yol izlemek ya da akıntı çok güçlü ise
kendini bir süre akıntıya bırakıp akıntının zayıfladığı yerde sağa veya sola yüzerek
akıntı bölgesinden uzaklaşmaktır. Kaçış yollarını gösteren diğer bir şematik resim
Şekli 14’te verilmektedir.

Şekil 14: Çeken akıntılardan kurtulmak için izlenmesi gereken yönler
(COMET 2007).
Son olarak, çeken akıntıya kapılmış birine yardım etme ihtiyacı doğduğunda
yapılması gerekenler özetlenecektir. Çeken akıntıya yakalanmış birisine yardım
etmek için:
• Mümkünse bir cankurtarandan yardım istemeli,
• Eğer çevrede cankurtaran yoksa, akıntıya kapılmış olan kişiye, onun su
üzerinde kalmasına yardım edecek, can yeleği, can simidi, plaj topu, vb. gibi
yüzebilen cisimler fırlatmalıyız,
• Onun akıntıdan kurtulmasına yardım için, yapması gerekenleri bağırarak
anlatmalıyız,
• Unutmamalıyız ki, çeken akıntıya yakalanmış birisine yardım etmek için suya
giren bir çok kişi, akıntıya kapılıp hayatını kaybetmektedir.
Çeken akıntılardan kurtulma teknikleri ve çeken akıntıya yakalanan birine yardım
ederken yapılması gerekenler böylece yukarıdaki başlıklar altında toplanabilir.