Ortalama Vade Hesaplama Programı | Vb.net TimeSpan kullanımı

Geliştirdiğim programda finans kısmı için çeklerin ortalama vadesini kolay ve basit bir arayüz ile hesaplamam gerekiyordu.  Nasıl hesaplanacağını öğrendikten sonra aşağıdaki gibi basit bir program ortaya çıktı. Gerçi burada sadece ortalama vade hesabı yapan formu paylaşıyorum.

Gelelim hesap mantığına, Her bir çek için vadesi ile bu günün tarihi arasındaki fark gün bazında alınır ve çek tutarı ile çarpılır. Buna Adat hesabı deniliyor. Her bir çek için ayrı adat hesabı yapılır. Adatlar toplanır ve toplam çek tutarına bölünür. Çıkan sonuç, ortalama vadeye kaç gün kaldığını gösterir. Baz alınan tarihe o kadar gün eklenir ve çıkan sonuç ortalama vadesidir.

Basit bir excel tablosunda yapılabileceği gibi programı aşağıdaki linkten de indirebilirsiniz.

http://mehmetuslu.com/wp-content/uploads/2010/02/Gazanya-Ortalama-Vade.exe

Kodlama mantığına gelirsek, öncelikle iki tarih arası gün farkını timespan türündeki değişkene aktaracağız. Gerisi zaten bildiğimiz çarpma , toplama, çıkartma :)

İki tarih arası fark için bir örnek verelim;

Dim fark as timespan ‘  İki tarih arası farkı bu değişkene atayacağız.
Dim ilk_tarih as date = ” 01-01-2010″
Dim son_tarih as date = “20-01-2010″

fark = son_tarih – ilk_tarih  ‘işlemimizi yaparak sonucu fark değişkenine aktardık.

msgbox ” Aradaki fark : ” &  fark.days  ‘ aradaki farkı gün bazında  mesaj vermesini sağladık.

Timespan türündeki değişkenlerde aradaki farkı farklı şekillerde alabiliriz;

.days ile gün şeklinde,
.Hours ile saat şeklinde,
.Minutes ile dakika şeklinde,
.Seconds ile saniye şeklinde,
.Milliseconds  ile milisaniye şeklinde.

Bunu kullanarak ortalama vade hesaplamasını yaptım. Fakat, daha bir çok projede kullanılabilecek bir fonksiyon.

Ortalama vade hesaplama programını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://mehmetuslu.com/wp-content/uploads/2010/02/Gazanya-Ortalama-Vade.exe

(02.03.20010 Edit ) Not: Eğer program açılırken hata veriyorsa sisteminizde framework 2.0 yüklü değildir. Programın çalışması için framework 2.0 yüklü olması gereklidir. Aşağı adresten yükleyebilirsiniz. Bu platform sadece bu program için değil, geliştirilen bir çok program için gereklidir.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5