Ölçü Birimleri

Dünyanın çoğunda uzunluk birimi olarak Uluslararası Birimler Sistemi (SI) tarafından standart hale getirilen metrik ölçü sistemi kullanılmaktadır. Uluslararası Birimler Sistemi (SI) tarafından tanımlanmış olan yedi temel birimden biri uzunluk birimi metredir. Sembolü «m» ile gösterilir.

Metrik sistemde uzunluk birimi için verilen meridyen boyunun (ekvator boyunun) yaklaşık 1/40.000.000 olan uzunluk alındığında ortaya çıkan uzunluğa metre denir. Bu metre uzunluğu sistemde diğer ana birimlerde de esas alınır. (m , m )

Metrenin Üst Katları

yotta (yotta) – Ym – 1 000 000 000 000 000 000 000 000 m
zetta (zetta) – Zm – 1 000 000 000 000 000 000 000 m
eksa (exa) – Em – 1 000 000 000 000 000 000 m
peta (peta) – Pm – 1 000 000 000 000 000 m
tera (tera) – Tm – 1 000 000 000 000 m
giga (giga) – Gm – 1 000 000 000 m
mega (mega) – Mm – 1 000 000 m
kilo (kilo) – km – 1 000 m
hekto (hecto) – hm – 100 m
deka (deca) – Dam – 10 m

Metrenin As Katları

desi (deci) – dm – 1/10 m
santi (centi) – cm – 1/100 m
mili (milli) – mm – 1/1 000 m
mikro (micro) – μm – 1/1 000 000 m
nano (nano) – nm – 1/1 000 000 000 m
piko (pico) – pm – 1/1 000 000 000 000 m
femto (femto) – fm – 1/1 000 000 000 000 000 m
atto (atto) – am – 1/1 000 000 000 000 000 000 m
zepto (zepto) – zm – 1/1 000 000 000 000 000 000 000 m
yokto (yocto) ym 1/1 000 000 000 000 000 000 000 000 m

Eskiden Kullanılan Uzunluk Birimleri

merhale = 45480 m.
fersah = 5685 m.
berid = 227 m.
kulaç = 1.89 m.
arşın = 0.68 m.
endaze = 0.65 m.
rubu = 0.085 m.
hat = 0.00263 m.