Ms-SQL Bağlantıda Zaman Aşımı (Timeout) Hatası

Mssql üzerinde çalışıyorsanız , yoğun bir şekilde view kullanıyor olmalısınız. View’den veri çekmeye kalktığınızda verilerin çokluğuna ve sorgunuzun karmaşıklığına  bağlı olarak biraz bekletecektir.

Mssql’de sorgu zamanı ön tanımlı 15 sn. olarak gelir. Siz projenizde bazı sorgularda zaman aşımı (Timeout) problemi yaşıyorsanız, VB.net içerisinden “ConnectionTimeout” fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Vb.Net ile MSSQL bağlantısı hakkında örnek vermek gerekirse;

Dim Conn As New ADODB.Connection
if conn.state = 1 then conn.close
conn.ConnectionString = “DRIVER={SQL Server};SERVER=” & server_adi & “;DATABASE=” & database_ismi & “;UID=” & kullanici & “;PWD=” & sifre & “;OPTION=3”
conn.ConnectionTimeout = 60  ‘ Burada sorgu için 15 sn. değil 60 sn. bekle diyoruz.
conn.Open()

Yazdığım bir projede oldukça işe yaradı :)